Home

PROJECTE ATENCIÓ

L’objectiu del projecte ATENC!Ó és involucrar l’alumnat, la comunitat docent i la comunitat científica en un projecte de ciència ciutadana que permeti, d’una banda, fer avançar la ciència professional d’una manera oberta i socialment responsable i, d’altra banda,  alfabetitzar i apoderar la comunitat educativa, i especialment l’alumnat, en la presa de decisions i actuació respecte la problemàtica de la contaminació atmosfèrica.


COORDINEN

COL·LABOREN